Integritetspolicy

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som personnummer, namn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller information på sociala nätverk. Det kan också vara uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din kontoprofil, som inloggning, namn, epost, lösenord eller säkerhetsfrågor. Även uppgifter som födelsedatum, ålder, kön, postnummer.

Tricom AB behandlar i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet.

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Tricom ABs webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part, epost, SMS och andra elektroniska meddelanden och samtal till kundtjänst, butiker, tryckta som digitala registreringsblanketter för till exempel tävlingar, kampanjer samt allmänt tillgänglig information från sociala nätverk och andra publika källor. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Personuppgiftsansvarig är Tricom ABs , organisationsnummer 556388-5382. Samtliga bolag inom Tricom AB-koncernen inom EU/EES kan emellertid komma att behandla dina personuppgifter.

När du använder tekniskt utrustning för att för att koppla upp dig till någon av våra webbplatser via dator kan IP-adress, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version sparas. Om du kopplar upp dig till någon av Tricoms hemsidor med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande data.

När du besöker eller använder våra hemsidor inklusive vår chattfunktion eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar info om vad du klickar på, vad du besöker och tittar på samt hur länge. och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på sidorna. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies och samt med hjälp av tjänster från tredje part.

Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser och sociala nätverk som Facebook. Det kan vara foton, videos, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information som du frivilligt lämnar oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.

För att slutföra slutföra en köp eller beställning med betal eller kreditkort behövs all information som genereras, tex kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag.

Vi har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de hanteras av bankleverantörerna. Vi hanterar betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder som till exempel PCI DSS.

Samtal med vår kundtjänst kan komma att spelas in för till tex kvalitets och/eller utbildningssyfte och i vissa fall för att arkivera bevis på att information erhållits om vår personuppgiftsbehandling. Om det krävs enligt gällande lag informeras du om inspelningen i början av samtalet och får möjlighet att neka till den.

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part och som du tillåter nätverket att dela med oss. Tex. kontoinformation som namn, födelsedag, kön, ort, användarnamn, profilbild och liknande.samt andra funktioner som sociala nätverket att delat. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en Tricom AB sidor på på ett sociala nätverk som tex. Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en Tricom AB hemsida ller varje gång du kommunicerar med oss genom ett sociala nätverket. Mer information finns på respektive sida.

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster. det kan se genom annonser, sms, telefonsamtal, epost. Det kan också bli för profilering med riktade erbjudanden samt via tredjeparts leverantörer och sociala nätverk.Vi använder funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel ”gilla”-funktioner. Mer info finns under respektive leverantörer och sociala nätverks hemsidor.

Vid kreditförfrågningar hämtar vi uppgifter från kreditbedömningbolag som Creditsafe eller UC eller andra samarbetspartners.

Vi samlar även in bilder på dig när du besöker någon av våra servicecenters via digitala övervakningskameror. Vi använder övervakningskameror gör att förebygga brott samt ge mer trygghet för medarbetare som kunder.

Vi behandlar dina personuppgifter så de sker inom rättslig grund för detta, det vill säga att det är nödvändig för att ha ett avtal eller med dig eller någon annan förpliktelse.

Vi sparar uppgifter i loggfiler som lagrar information om aktiviteten på hemsidorna och samlar in statistik om besökarens surfvanor. Uppgifterna genereras automatiskt och är till för att upprätthålla säkerheten på hemsidan samt optimera prestanda och användarupplevelsen.

Vi använder vi dina personuppgifter för att analysera dina vanor, för att förutse dina behov och kunna skicka mer intressanta erbjudanden. Vi håller reda på dina inloggningsuppgifter för att du snabbare ska kunna logga in nästa gång du besöker våra hemsidor eller att du snabbt kan se din varukorg. Vi samarbetar med leverantörer av reklamtjänster för produktion av reklam på internet och tryckt media.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera och leverera dina beställningar,och kunna ge dig status och uppgifter om din din beställning. Även loggning och verifiering din identitet sker för att förebygga bedrägeriförsök på användares konton.

Vi använder din uppgifter för att studera effekten på marknadsföringen, tex. demografisk statistik så vi kan utveckla och anpassa marknadsföringen.

Ifall du inte har gett ditt samtycke så varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi överföra dina personuppgifter inom Tricom koncernen inom EU/EES. Vi kan behöva låta utomstående bolag som vi anlitar för att supporttjänster, orderhanteringen och bedrägeribekämpning få använda dina personuppgifter i begränsat del för att kunna utföra sina tjänster. De är dock skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Om Tricom AB eller dess tillgångar förvärvas av eller fusioneras med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi dela med oss av dina personuppgifter till någon av efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden tex. svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet.

Vi lagrar dina uppgifter bara så långt enligt gällande lagstiftning och maximalt så lång tid som det krävs för att uppfylla de syften som uppgifterna har samlats in för.

Det är endast behörig personal som hanterar dina uppgifter för att de ska kunna utföra deras arbetsuppgifter.

Vi lagrar dina personuppgifter i säker driftsmiljö med hög säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst. Vi har dock svårt att garantera informationen mellan hemsida och våra servers, även om använder oss där det går kryptering av hög säkerhet. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar Tricom AB Datainspektionen och de berörda kunderna där så krävs enligt lag.

När du har varit inloggad och är klar, var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn så inga obehöriga kan använda dina personuppgifter och inlogg.

Våra hemsidor meddelar dig när de använder cookies och dessa kan du blockera via webbläsaren.

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier inklusive tredje parts sociala nätverk genom att mejla kundtjänst. Dock kan du fortfarande få meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser, information om kontoaktiviteter, ändringar av lösenord och andra viktiga meddelanden.

Via lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter Tricom AB behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss, vi kommer därefter behöva säkerställa din identitet för att kunna gå vidare. Vi hjälper dig med dina önskemål utan onödigt dröjsmål inom en månad. Ifall vi inte kan hjälpa dig kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Ifall vi skickar uppgifter sker det till registerutdraget till din folkbokföringsadress.

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få portat över de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. I vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Observera att man måste styrka sin identitet innan man får tillgång till kontoinformation. Alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Du kan göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för marknadsföring. Vi måste dock styrka din identitet innan vi gör ändringar.

Tricom AB har rätt att ändra integritetspolicyn, om väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan det sker.

Anser du att Tricom AB behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter eller kommentarer på policyn och våra sekretessrutiner, vänligen kontakta oss på info@tricom.se  eller  026-12 12 20.