Allmänna villkor

Tricom AB:s försäljningsvillkor gäller från och med 2020-09-01 och ersätter tidigare av Tricom AB publicerade försäljningsvillkor.

Köpinformation: Vid beställning ingår du ett avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En orderbekräftelse kommer då att skickas till den e-postadress som angetts vid beställningstillfället. Beställda produkter förblir Tricom ABs egendom till dess de till fullo är betalda. Om du upptäcker felaktigheter på din order är det viktigt att du omgående kontaktar vår kundtjänst för att ändra din order. Eventuella ändringar och tillägg måste göras innan din order behandlas och skickas från oss Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. pris-, tryck-, specifikationsfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel. Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

Priser och betalsätt: Samtliga priser anges inklusive moms eller exklusive moms, beroende på hur du valt att visa dem. Fraktkostnaden framgår i kassan. Betalning via web sker via våra betal samarbetspartners villkor och erbjudanden. I butikerna går det bra att betala med kontanter eller kort.

Prisändringar: Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras till bekräftat pris ifall det inte är ett uppenbart prisfel som har skett på hemsida eller prismotor. Förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, kontaktar vi kunden med information med korrekt pris. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller order bekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Tricom AB:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Betalningsvillkor: För privatpersoner sker försäljning i butik med kontant eller kortbetalning. Försäljning via Tricom AB webbshop sker via de betalsätt som vår betalleverantör erbjuder. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller trettio (30) dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med diskonto + 16% från förfallodagen samt en påminnelseavgift om femtio (50) SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Leverans: Bekräftade beställningar skickas normalt inom en till två arbetsdagar. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern. Väljer du att hämta i Tricom butik där vara inte finns lagerförd, ligger leveranstiden enligt leverantörens villkor. Skräddarsydda datorsystem har normalt en leveranstid på 5-10 arbetsdagar. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Försändelser levereras endast inom Sverige.

Din beställning levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för postpaket. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du ej beställa varor med Hempaket.

Vi har ibland flera olika leveranssätt, dessa olika syns i kassan. Vi har normalt en till fem dagar för för leverans av varor som finns i lager, vid högsäsong kan tiden öka. Varor som inte finns i lager utan måste beställas har längre leveranstid då de måste först komma till vårt lager och behandlas innan de kan skickas vidare. Vi meddelar ifall beräknad leveranstid överskrider den normala. Vi står för transportrisken när vi skickar något till dig, Vid en eventuell retur till oss står du som kund för transportrisken.

Outlöst försändelse: För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Tricom AB debiteras kostnad för frakt tur och retur samt en avgift på 350 kr inklusive moms för att täcka Tricom AB:s hanteringskostnader. Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till postombudet

Synliga transportskador: Om produkten är synligt fraktskadad vid leveranstillfället måste du anmäla det omgående till utlämningsstället och sedan till vår kundtjänst så vi snabbt kan hantera ärendet. Spara alltid emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Transportskada: Transportskadad produkt skall omgående returneras till Tricom AB för åtgärd. Innan returen kontakta Tricom AB på telefon 0771-40 46 10 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Transportskadeärenden som inkommer till Tricom AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för åtgärd.

Garanti och reklamation: Vi ger dig 1 års garanti på de flesta nya produkter i vårt sortiment, begagnade produkter är det 3 månaders garanti ifall inte något anges på kvittot. Batterier och andra förbrukningsvaror är det 6 månader ifall inget annat anges på kvittot. Vid garantireparation eller garantiutbyte behöver vi eller någon av våra samarbetspartners undersöka produkten för att fastställa felet samt att det är ett ursprungsfel. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet etc, har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera dig för undersökningskostnader, frakt och hanteringskostnader som uppkommer. Garanti gäller enbart för ursprungliga köparen av produkten.

Som konsument har du även lagstadgad reklamationsrätt i 3 år gällande ursprungliga fabrikationsfel. Läs mer om den på www.konsumentverket.se . I det fall du önskar reklamera din produkt skall det ske skyndsamt från det att du upptäcker felet. Som företagskund gäller köplagen och den garantitid som framgår på kvittot.

Ibland kan tillverkarna själva har längre fabriksgarantier ända upp till 5 år på sina varor, dessa reklamerar man direkt till tillverkaren för garantireparation. Tricom kan mot hanteringsavgift hjälpa till med att förmedla denna reklamation till tillverkaren.

Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar en produkt till oss för att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Ångerrätt och Öppet köp: Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal. Vi ger också 14 dagars returrätt mot oanvänd produkt i nyskick vid köp i butik. I de fall produkten ej i nyskick, tillbehör saknas, förbrukningsmaterial är använda eller fysisk skada finnes, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på minst 20% för att återställa och sälja den på fyndhörnan till nedsatt pris. Detta gäller inte ifall produkten är specialbeställd eller specialbyggd samt licenser som vars koder är öppnade så ångerrätten är förbrukad. Originalkvitto skall alltid visas För att utnyttja ångerrätten ber vi dig meddela oss om det så snart du vet att du vill ångra ditt köp. Skicka sedan varan till vår returadress som framgår “Om Tricom” Tänk på att du står för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Se därför till att varan är väl förpackad. Den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget hjälper produkten att ligga stadigt under transporten. Ångerrätten upphör att gälla om fullgörandet av en tjänst har påbörjats med konsumentens samtycke. Exempel på detta är licenser (windows, office, antivirus etc.)

Ångerrätten gäller inte för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla, hit hör t ex batterier, bläckpatroner, minneskort samt presentkort. Avser en vara som med bruten förpackning inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen brutits av konsumenten. tex. hörlurar och headset och andra artiklar som är nära huden. Ångerrätten gäller inte en förseglad ljud- eller bildupptagning samt programvara där förseglingen har brutits. Företagskunder har ångerrätt i 10 dagar vid obruten förpackning.

Hur returnerar jag min vara? Fyll i din returblankett som skickas med i leveransen , finns även i länken här. Instruktioner hur du går tillväga finner du på returblanketten. Vid nyttjande av din ångerrätt står du som kund för returfrakten. Övriga kostnader, såsom kostnad för varan och eventuell fraktkostnad från oss till dig kommer att återbetalas. OBS! Använd endast ett frakttjänst som erbjuder utkörning till vår returadress. Tricom kommer inte att hämta ut försändelser som levereras till ombud eller mot postförskott.

Varor som levereras på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten.

Returadress Tricom AB Nygatan 36 803 11 Gävle Du kan även lämna tillbaka produkten i någon av servicecenter som finns i Gävle och Stockholm.

Återbetalning/Kreditering: En återbetalning/kreditering sker i första hand till det ursprungliga betalsättet, vilket normalt sker inom 30 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Återbetalning kan enbart ske till samma kort som användes vid köptillfället och enbart till kort som är utfärdade i Sverige och till svenska bankkonton. Om du valt faktura som betalsätt och redan hunnit betala in beloppet, vänligen kontakta ekonomi@tricom.se för återbetalning, annars hamnar beloppet som tillgodo.

Mjukvara: Kund erhåller ingen annan rätt än vad som medföljer av de licenser eller särskilda villkor som kommer med respektive programvara. Programvaran får endast användas i enlighet med villkoren i medföljande licensvillkor.

Personuppgifter: Närmare information hur vi behandlar personuppgifter finns under https://www.tricom.se/integritetspolicy.

Tvist: Om tvist skulle uppstå mellan Tricom AB och privatperson försöker Tricom lösa det så långt de går, ifall man inte är nöjd med det följer Tricom AB alltid ARN:s rekommendation.

Force majeure: Tricom är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar Tricoms fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.